home

Handgeschöpftes im Netz


Internet-Führer durch die Welt
handgeschöpfter Papiere

Museen & historische Papiermühlen - Tschechien

526 Links in der Datenbank

Büttenpapier > Museen & historische Papiermühlen > Tschechien
Results 1 - 1 of 1 found in Museen & historische Papiermühlen - Tschechien:

Muzeum papíru - Velké Losiny
Expozice vìnované dìjinám manufakturní a poèátkùm strojní prùmyslové výroby papíru jsou situovány v hlavním historickém objektu.
http://www.muzeumpapiru.cz/index.php