home

Handgeschöpftes im Netz


Internet-Führer durch die Welt
handgeschöpfter Papiere

Museen & historische Papiermühlen - Schweden

526 Links in der Datenbank

Büttenpapier > Museen & historische Papiermühlen > Schweden
Results 1 - 7 of 7 found in Museen & historische Papiermühlen - Schweden:

Frövifors Pappersbruks Museum
Frövifors pappersbruk är en kvarvarande anläggning från sekelskiftets blomstrande pappersindustri. Museet är det enda i sitt slag i Skandinavien
http://www.froviforsmuseet.com/

Fröåsa handpappersbruk
Fröåsa är ett av de få bevarade handpappersbruken i Sverige
http://www.hultsfred.se/templates/Page.aspx?id=1339

Holmens Museum
Holmens Bruk was founded in the beginning of the 17th century. The history of the company and the processes used in the making of paper is shown at the Holmen museum.
http://www.holmen.com/sv/Om-Holmen/Affarsomraden/Holmen-Paper/Holmens-Museum-i-Norrkoping/

Lessebo Handpappersbruk
Lessebo Handpappersbruk är det första svenska pappersbruk och den enda som finns kvar i Norden som ett tillverkande kommersiellt handpappersbruk
http://lessebopapper.se/

The Handpaper Mill of Fröåsa
One of the few preserved places where you make paper by hand in Sweden and is therefore a monument of big interest.
http://www.hultsfred.se/templates/Page____1842.aspx

Tumba Bruksmuseum
Museiutställningarna finns i tre byggnader från 1700- och 1800-talen, nu renoverade, och visar svenska sedlar, sedeltillverkning, papperets historia, papperstillverkning, livet i bruket
http://www.tumbabruksmuseum.se/

Ösjöfors handpappersbruk
I Ösjöfors gjorde man papper för hand från 1777 till 1926.
http://www.tekniskamuseet.se/1/601.html